تراکنش مالی

آلوبالو انیمیشن

 

برای پرداخت فاکتور، پس از هماهنگی، از فرم زیر استفاده بفرمایید

 

نام و نام خانوادگي
پست الکترونيکي
شماره تلفن
مبلغ به تومان
توضيحات

 

درگاه پرداخت امن توسط پردانو پشتیبانی می شود