انیمیشن و محتوای دیجیتال
انیمیشن داستانی کوتاه - عکاس متحرک - هنرالگوریتمیک

 


آشنایی


آلوبالو به کسب و کار شما در تهیه ی محتوای متحرک تصویری کمک می کند:

خدمات آلوبالو:

* انیمیشن کوتاه

* عکاسی متحرک

* هنر الگوریتمیک

- ملکی (کارشناس ارشد کارگردانی انیمیشن و کارشناس مهندسی نرم افزار)

تماسامور مالی


برای انجام پرداخت به آلوبالو می توانید از درگاه پرداخت آلوبالو که توسط پردانو فراهم شده است استفاده نمایید.