حضور در جشنواره ها و افتخارات

اخبار اکران تولیدات آلوبالو در جشنواره های بین المللی و داخلی 

Aloobaloo in International and National Film Festivals

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

آلوبالو استودیو Aloobaloo Studio

دانه ی درختمان را کاشته ایم، و از آن مراقبت می کنیم درختی با شکوفه های زیبای سفید و صورتی و میوه های درخشان و نرش و شیرینش... Aloobaloo is a special pronounciation of sourcherry in Persian. That is our tree with delicious fruits | ایمیل: aloobaloo.studio[at] gmail.com | تلفن: +98-938-46-11257 (آقای متین فر)

0