سوالات کنکور عملی انیمیشن تصویر متحرک

یشیکی از جذابیت های کنکور در برخی رشته های هنر در مقطع کارشناسی ارشد ، برگزاری آزمون عملی بعد از مرحله ی کتبی است. آزمونی که بعد از نتایج اولیه Read More …