سوالات کنکور عملی انیمیشن تصویر متحرک

به یاد دارم زمانی که برای کنکور اقدام میکردم، با سازمان سنجش تماس گرفتم که نمونه سوال عملی کنکور را میخواهم بعد از تماس با چند زیر بخش مختلف متوجه Read More …